Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Wednesday, August 26, 2009


CELAAN TERHADAP NAFSU

Nafsu tidak akan mencampuri sesuatu melainkan dia merosakkannya.
Jika nafsu mencampuri ilmu, maka ia akan mengeluarkannya ke arah bid'ah dan kesesatan, dan pelakunya menjadi kelompok orang yang mengikuti nafsu.
Jika nafsu mencampuri zuhud maka ia akan mengeluarkan pelakunya kepada riya' dan menyalahi Sunnah.
Jika nafsu mencampuri hukum, ia akan mengeluarkan pelakunya kepada kezaliman dan menghalangi kebenaran.
Jika nafsu mencampuri pembahagian, maka ia akan mengeluarkan pembahagian itu kepada ketidakadilan dan pembohongan.
Jika nafsu mencampuri ibadah, maka ibadah itu akan keluar dari ketaatan dan taqarrub.
Jadi, selagi nafsu mencampuri sesuatu maka ia akan merosakkannya.
Musuh terbesar bagi seseorang adalah syaitan dan hawa nafsunya.
Sedangkan rakan yang paling dipercayai adalah akalnya dan kekuasaan yang memberikan nasihat kepadanya.
Orang yang mengikuti syahwat adalah hamba sahaya
Namun jika syahwat ditaklukkan dia akan menjadi raja
Seksaan kerana penyimpangan di masa muda
Di susuli pula dengan seksaan di masa tua
Orang yang paling mulia yang tidak melakukan sebab
Sehingga di kemudian dia boleh membezakan akibat
Bersihkan dirimu dari segala urusan
Agar selepas itu tiada nafsu yang tersimpan
Jangan dekati segala urusan yang haram
Sirna kenikmatannya dan kepahitannya terpendam
Kenikmatan yang diharamkan begitu cepat datangnya
Dosa dan cela tetap melekat selama-lamanya
Akibat keburukan tetap terlihat nyata
Tiada ertinya kenikmatan yang disusuli neraka
Betapa buruk pemuda yang memiliki pekerti
Dipaksa mengorbankan adab kerana nafsu diri
Kehinaan didatangi padahal dia mengetahuinya
Kehormatannya terkoyak dan kehinaannya dijaga
Kesedarannya bangkit tatkala dia jatuh terjerumus
Dia menangis tatkala dia tidak lagi mampu bangkit
Apalagi yang boleh diperkatakan
Selagi seseorang dikuasai keinginan dan nafsu
Dia menjadi buta tentang apa yang harus dilihatnya
Orang yang melihatnya menganggap dia tidak melihatnya

No comments:

Post a Comment