Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Thursday, June 14, 2012


usah berbangga dengan kecantikan kita
kerana bukan kita yang menciptakannya
usah berbangga dengan keturunan kita
kerana bukan kita yang memilihnya
sebaliknya......
berbanggalah dengan AKHLAK kita
kerana kita yang mengindahkannya!!!
No comments:

Post a Comment