Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Wednesday, March 14, 2012

Aku mengamati semua sahabat
Tetapi tidak ku temui sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah....
Aku memikirkan tentang semua pakaian
Namun tidak kutemui pakaian yang lebih baik daripada takwa....
Aku merenung tentang segala jenis amal yang baik
Namun tiada yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik....
Aku mencari segala bentuk rezeki
Tetapi aku tidak menemui rezeki yang lebih baik daripada sabar...
-KHALIFAH 'UMAR-

No comments:

Post a Comment